Example logo

Dags att byta till nya fönster?

Låt oss vara din fönsterpartner. Med lång erfarenhet av fönsterbranschen vet vi vilken leverantör och vilka modeller som passar bäst för just dina behov. Vi sköter hela processen, från behovsanalys och kontrollmätning till leverans och montage.

Fönsterbyten för Fastighetsägare/BRF

Vi på Fönsterpartner hjälper dig som styrelse i BRF eller ägare av fastigheter att göra fönsterbytet så enkelt som möjligt. Vi hittar tillsammans med er en långsiktigt hållbar lösning som både sparar energi och minimerar framtida underhållskostnader. Vårt ansvar för fönsterprojektet sträcker sig från planering till färdigställt arbete med fokus på att nå det resultat som du önskar.

nsterbyten i traditionsenlig stil

Vi erbjuder fönsterbyten i traditionsenlig stil som går i samklang med den tid som fastigheten är byggd. För dig som vill bevara eller återställa byggnadens arkitektoniska harmoni så har vi speciellt utvecklade metoder och fönster för att möta alla önskemål. Smäckra bågar, tidstypiska profiler, smidda utanpåliggande spanjoletter och vackert vågiga kulturglas är bara några exempel på vad som kan passa i en fastighet som är 100 år eller äldre.

Moderna och rationella fönsterbyten

Stora förbättringar av bostäders komfort kan åstadkommas med ett fönsterbyte. Fönster med modern prestanda kan t.ex sänka bullernivåer radikalt, minska stora delar av fastighetens energiläckage samt minimera underhållsbehovet. Fönster med modern prestanda kan också anpassas på en rad olika sätt utseendemässigt så att det passar bra i ett äldre hus.

Vår Vision

Vår vision är att leverera den bäst anpassade produkten till just ditt hem med ett klanderfritt montage.