Example logo

Fastighetsägare/BRF

Fastighetsägare & BRF

Vi har omfattande erfarenhet av fönsterbyten i bostadsrättsföreningar och flerbostadshus. Vi erbjuder komplett fönsterbyte där vi tar stor hänsyn till de boende och garanterar ett professionellt montage.

1 Platsbesök

Vi besöker er vid den aktuella fastigheten och går tillsammans igenom vad för önskemål och behov som finns. Fönsterpartner gör en måttagning och räknar antal av fönster och fönsterdörrar. Tillsammans med kunden bestämmer vi vilket eller vilka alternativ på fönster och tillbehör som Fönsterpartner ska offerera. Vi kan gärna föreslå separata priser på olika modeller, material eller fabrikat. tillbehör så som persienner, låsbara handtag, fönsterputs osv kan specificeras som separata tilläggspriser.

 

2 Offert

Fönsterpartner kommer utifrån platsbesöket göra en lättöverskådlig offert där kunden får en tydlig bild över vad som erbjuds och vad som kan förväntas av entreprenaden. Vi redovisar totalpriset på fönsterbytet samt alla tillval separat. Dessutom framgår båda parternas åtaganden med tydlighet.

3 Anbudsgenomgång

För att ge en komplett överblick och svar på eventuella frågor så föreslår vi alltid en anbudsgenomgång med styrelse / beslutsfattare. Där går vi igenom anbudet och beskriver vad vi erbjuder, hur fönsterbytet går till, diskuterar ekonomi och svarar på alla förekommande  frågor.

 

 

4 Beställning /Kontrollmätning

Vid beställning av fönsterentreprenad så är det viktigt att ett tydligt avtal skrivs om vad som överenskommits. Anbud och förfrågningsunderlaget ligger till grund för beställningsskrivelsen. I anslutning till beställningen så görs en kontrollmätning i samtliga lägenheter av alla fönster, detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att den kommande fönsterentreprenaden ska gå så smidigt som möjligt. Direkt efter mätning tar Fönsterpartner fram ett förslag på tidplan.

I detta skede erbjuder vi informationsträff med de boende i föreningen/fastigheten. Vi berättar om hur fönsterbytet går till och svarar på alla typer av frågor som sånt kan tänkas uppstå i samband med ett fönsterbyte. Ifall någon som inte kan delta har frågor så finns vi alltid tillgängliga på telefon.

5 Montage

Montagetider aviseras senast 3 veckor före montagets start till samtliga boende via brevinkast samt som anslag i trapphus. På montagets startdag lyfter eller bär vi upp fönstren på balkongen där dom förvaras en kort tid. Vi genomför sedan fönsterbytet i steg som tar ca 2 dagar per varje lägenhet. Stegvis i följd:

  • * Rivning av gamla fönstret & montering och drevning av nytt fönster.
  • * Invändig färdigställning med listning, fönsterbänk, persienn.
  • * Utvändig färdigställning med plåtanslutningar, fönsterbleck och ev foder.
  • * Grovstädning och dammsugning runt de utbytta fönstren, fönsterputs och rentorkning i de fall det beställts.
  • * Nedlastning av gamla fönster från balkonger.

 

6 Slutbesiktning

När fönsterbytet är helt färdigställt så görs normalt en slutbesiktning och eventuella anmärkningar åtgärdas. Kunden erhåller därefter skötselinstruktioner, garantibevis och samlad dokumentation om fönster och montagematerial. Vi erbjuder alltid en grundutbildning i enklare underhåll, smörjning och justering av era nya fönster.