Example logo

Så går fönsterbytet till

Enkelt tryggt

Att byta fönster med Fönsterpartner ska vara tryggt och enkelt. Vi ser till att du får den bäst anpassade helhetslösningen till ditt hus. Vi arbetar uteslutande med svensktillverkade produkter av hög kvalitet.

Steg för steg

En fönsterspecialist ifrån oss gör ett kostnadsfritt hembesök hos dig. Vi går tillsammans igenom vilka förutsättningar som finns och vad du har för önskemål och behov. Utifrån detta tar vi fram ett kostnadsförslag på fönsterbytet.

Vi ansvarar för måttagning och sammanställer ett underlag för produktion av dina fönster. Tillverkning av dina fönster är helt anpassat till ditt hus och med tillbehör enligt dina önskemål.

Våra fönstermontörer har lång och gedigen erfarenhet av fönstermontage. Genom att montera dina nya fönster på ett fackmannamässigt vis så får du ut som mest av dina nya kvalitetsfönster. Utgångspunkt är att fönsterbytet ska utföras komplett med in/utvändiga listverk, fönsterbleck och bortforsling av dina gamla fönster, dvs nyckelfärdigt.

Efter dina nya fönster är monterade utförs en egenkontroll och genomgång tillsammans med montören. Fönsterspecialisten återkopplar för en avstämning och dessutom lämnas garantibevis över.